Π

Πολιτική Ποιότητας

 

Η εταιρία  «ΣΚΟΥΡΑΣ ΟΑAE.» έχει  πολυετή γνώση και εμπειρία στον χώρο της  “Παραγωγής και εμφιάλωσης λευκών, ροζέ και ερυθρών οίνων ”,

Μέσα από την αρμονική συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων μερών (διεύθυνση, προσωπικό, συνεργάτες, προμηθευτές αλλά και των πελατών –καταναλωτών της) διασφαλίζει την επιτυχημένη ολοκλήρωση του έργου της .

Για να επιτύχει τα ανωτέρω, η Διοίκηση της «ΣΚΟΥΡΑΣ ΟΑAE»:

 • Έχει υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας και Σύστημα Ασφάλειας τροφίμων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα ISO 9001:2015, και ISO 22000:2005 αντίστοιχα, τα οποία και εφαρμόζει σε ολόκληρη την εταιρεία και σε όλες τις δραστηριότητες με σκοπό την  παραγωγή ποιοτικών και ασφαλών  προϊόντων προδιαγεγραμμένων η νέων απαιτήσεων με σκοπό την μεγιστοποίηση της ικανοποίησης των πελατών και των καταναλωτών της  και σε συμφωνία πάντα με τις ισχύουσες  νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις.
 • Ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς τα χαρακτηριστικά των προϊόντων  και των υπηρεσιών της  όπου είναι εφικτό, καθώς και την αποτελεσματικότητα των Διεργασιών της και κατ’ επέκταση ολόκληρου των  Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας
 • Θέτει μετρήσιμους αντικειμενικούς σκοπούς  για την ποιότητα σε εταιρικό επίπεδο, σε λειτουργικό επίπεδο Τμημάτων ή και /Διεργασιών καθώς και όσον αφορά τα προϊόντα. Οι στόχοι αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς τον βαθμό επίτευξής τους στα πλαίσια της Ανασκόπησης των  Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας από την Διοίκηση της εταιρείας.
 • Δεσμεύεται για την παροχή των απαιτούμενων πόρων (υλικοτεχνικό εξοπλισμό-εκπαίδευση-τεχνογνωσία) για την κάλυψη των αναγκών, έτσι όπως αυτές προκύπτουν και διαμορφώνονται από τις υφιστάμενες καταστάσεις, στο μέγιστο των δυνατοτήτων της
 • Παρακολουθεί, μετράει, αξιολογεί τις κρίσιμες παραμέτρους και Διεργασίες , ώστε να εξασφαλίζεται η Ποιότητα και η ασφάλεια  των προϊόντων της.

Οι αρχές των  Συστημάτων καθώς και οι αντικειμενικοί σκοποί για την ποιότητα και ασφάλεια των προϊόντων της , ανασκοπούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα από την Διοίκηση της Εταιρίας προκειμένου να προσαρμόζονται στις νέες ανάγκες και εξελίξεις της αγοράς, των νομοθετικών απαιτήσεων αλλά και στην επίτευξη των στόχων  για συνεχή βελτίωση των λειτουργιών της Εταιρίας.

Επίσης, αποτελεί ευθύνη της Διοίκησης της εταιρίας να εξασφαλίζει ότι η Πολιτική Ποιότητας είναι κοινοποιημένη, κατανοητή και εφαρμόσιμη από το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρίας καθώς και τους πελάτες-εξωτερικούς παρόχους, με απώτερο σκοπό τη συνεχή, σταθερή ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας της με αταλάντευτη προσήλωση στις αρχές της και την διαρκή προσφορά στους πελάτες της προϊόντων και υπηρεσιών αρίστης ποιότητας.

Άργος 12.07.18

Η διοίκηση

Γ. Σκούρας

See also:

 1. Οινοποιείο Σκούρας: ετικέτες με ιστορία και γεύση από την αργολική γη
 2. Μοσχοφίλερο
  ΣΚΟΥΡΑΣ 2011
 3. “Κλειστά Οινοποιεία”
0
  0
  Your Cart
  Your cart is emptyReturn to Shop