Βαθμολογία


Μοσχοφίλερο
Εσοδείας 2021
ROBERT PARKER 2022
90
James Suckling ratings 2022
90 

Εσοδείας 2020

WINE ADVOCATE ROBERT PARKER 2021
90
Εσοδείας 2018
ROBERT PARKER 2019
90
Εσοδείας 2017
ROBERT PARKER 2018
91
Εσοδείας 2016
ROBERT PARKER 2017
92
Εσοδείας 2015
ROBERT PARKER 2016
90
Εσοδείας 2012
ROBERT PARKER 2016
92
Εσοδείας 2013
ROBERT PARKER 2015
91
Εσοδείας 2011
ROBERT PARKER 2015
90

Άκρες Λευκό
Εσοδείας 2020
WINE ADVOCATE ROBERT PARKER 2021
86

Αρμύρα
Εσοδείας 2021
James Suckling 2022
90
Εσοδείας 2019

WINE ADVOCATE ROBERT PARKER 2021
89

Αγιωργίτικο Νεμέα
Εσοδείας 2020
James Suckling ratings 2022
92
Εσοδείας 2018
WINE ADVOCATE ROBERT PARKER 2021
86

Viognier Cuvee Larsinos
Εσοδείας 2019
WINE ADVOCATE ROBERT PARKER 2021
86
Εσοδείας 2016
ROBERT PARKER 2018
90

Salto
Εσοδείας 2021
ROBERT PARKER 2022
90+

Εσοδείας 2019

WINE ADVOCATE ROBERT PARKER 2021
90
Εσοδείας 2018
ROBERT PARKER 2020
90
Εσοδείας 2017
ROBERT PARKER 2019
90
Εσοδείας 2016
ROBERT PARKER 2018
91
Εσοδείας 2011
ROBERT PARKER 2015
90
Εσοδείας 2012
ROBERT PARKER 2015
92
Εσοδείας 2013
ROBERT PARKER 2015
91
Εσοδείας 2014
ROBERT PARKER 2015
90

Τιτάνας
Εσοδείας 2013
ROBERT PARKER 2020
93
Εσοδείας 2013
50 Great Greek Wines

Σύνορο
Εσοδείας 2018
ROBERT PARKER 2022
91

Εσοδείας 2015

ROBERT PARKER 2020
91
Εσοδείας 2011
ROBERT PARKER 2016
91
Εσοδείας 2010
ROBERT PARKER 2015
90
Εσοδείας 2008
ROBERT PARKER 2014
90
Εσοδείας 2006
ROBERT PARKER 2014
90
Εσοδείας 2007
ROBERT PARKER 2012
90

Μέγας Οίνος
Εσοδείας 2018
James Suckling ratings 2022
92 
Εσοδείας 2018
ROBERT PARKER 2022
91

Εσοδείας 2018
ROBERT PARKER 2022
91

Εσοδείας
2016
ROBERT PARKER 2020
90+
Εσοδείας 2015
ROBERT PARKER 2019
91
Εσοδείας 2013
ROBERT PARKER 2016
92
Εσοδείας 2012
ROBERT PARKER 2015
93
Εσοδείας 2011
ROBERT PARKER 2015
90
Εσοδείας 2005
ROBERT PARKER 2015
91
Εσοδείας 1999
ROBERT PARKER 2015
91
Εσοδείας 2006
ROBERT PARKER 2014
91
Εσοδείας 2004
ROBERT PARKER 2014
90
Εσοδείας 2010
ROBERT PARKER 2014
91
Εσοδείας 2008
ROBERT PARKER 2012
90

Dum Vinum Sperum
Εσοδείας 2018
ROBERT PARKER 2020
91
Εσοδείας 2017
ROBERT PARKER 2020
90
Εσοδείας 2016
ROBERT PARKER 2018
90
Εσοδείας 2015
ROBERT PARKER 2016
90

LABYRINTH
Εσοδεία 99-18
James Suckling ratings 2022
92 βαθμοί
Εσοδείας 99-17
ROBERT PARKER 2022
96

Εσοδείας
99-16
ROBERT PARKER 2020
92+
Εσοδείας 99-14
ROBERT PARKER 2019
95
Εσοδείας 99-13
ROBERT PARKER 2018
92
Εσοδείας 99-10
ROBERT PARKER 2016
93
Εσοδείας 99-12
ROBERT PARKER 2016
93
Εσοδείας 99-10
ROBERT PARKER 2015
93
Εσοδείας 99-05
ROBERT PARKER 2014
91
Εσοδείας 99-08
ROBERT PARKER 2013
90
Εσοδείας 99-06
ROBERT PARKER 2012
90

Grande Cuvee
Εσοδείας 2017
James Suckling ratings 2022
88
Εσοδείας 2013
ROBERT PARKER 2016
91
Εσοδείας 2011
ROBERT PARKER 2015
90
Εσοδείας 2001
ROBERT PARKER 2015
90
Εσοδείας 2003
ROBERT PARKER 2015
91
Εσοδείας 2004
ROBERT PARKER 2015
90
Εσοδείας 2008
ROBERT PARKER 2014
90

Fleva
Εσοδείας 2010
ROBERT PARKER 2015
90


Δείτε επίσης:

Μεγάλο Χρυσό
Χρυσό Μετάλλιο
Ασημένιο Μετάλλιο
Χάλκινο Μετάλλιο
Τρια Αστέρια
Δυο Αστέρια
Ένα Αστέρι

0