Ασημένιο Μετάλλιο


Σύνορο

Εσοδείας 2015
TEXSOM International Wine Awards 2020

 

Άκρες ροζέ

Εσοδείας 2019
Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου Θεσσαλονίκης 2020

Μέγας Οίνος

Εσοδείας 2006

Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου Θεσσαλονίκης 2020

Αρμύρα

Εσοδείας 2018

Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου Θεσσαλονίκης 2020

Fleva

Εσοδείας 2018

Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου Θεσσαλονίκης 2020

Portes Μοσχοφίλερο

Εσοδείας 2019

Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου Θεσσαλονίκης 2020

Salto

Εσοδείας 2018

Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου Θεσσαλονίκης 2020

 

Fleva
Εσοδείας 2016
Thessaloniki International Wine Competition 2018

Άκρες Ροζέ
Εσοδείας 2017
Thessaloniki International Wine Competition 2018

Μέγας Οίνος
Εσοδείας 2014, 2007, 2004
Thessaloniki International Wine Competition 2018

Αγιωργίτικο
Εσοδείας 2015
Thessaloniki International Wine Competition 2018

Grande Cuvee
Vintage 2014

Thessaloniki International Wine Competition 2018

 Αρμύρα
Εσοδείας 2015
AWC VIENNA INT.WINE CHALLENGE 2016

 Portes Merlot
Εσοδείας 2014
AWC VIENNA INT.WINE CHALLENGE 2016

 Grande Cuvee NEMEA
Εσοδείας 2013
AWC VIENNA INT.WINE CHALLENGE 2016

Αγιωργίτικο
Εσοδείας 2013
AWC VIENNA INT.WINE CHALLENGE 2016

Σύνορο
Εσοδείας 2011
AWC VIENNA INT.WINE CHALLENGE 2016

ΑΚΡΕΣ ΛΕΥΚΟ
Εσοδείας 2007
IWSC (Best in class) 2008

ΑΚΡΕΣ ΛΕΥΚΟ
Εσοδείας 2006
Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου Θεσσαλονίκης 2007

Αρμύρα
Εσοδείας 2009
ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2011

Αρμύρα
Εσοδείας 2010
CHARDONNAY DU MONDE 2012

Viognier
Εσοδείας 2006
MUNDUS VINI 2007

Viognier
Εσοδείας 2008
ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2010

Viognier
Εσοδείας 2010
ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2012

Salto
Εσοδείας 2012
AWC VIENNA INT.WINE CHALLENGE 2013

Mοσχοφίλερο
Εσοδείας 2005
CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES 2006

Mοσχοφίλερο
Εσοδείας 2005
ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2006

Mοσχοφίλερο
Εσοδείας 2007
CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES 2008

Mοσχοφίλερο
Εσοδείας 2008
CHALLENGE INTERNATIONAL DU VIN 2009

Mοσχοφίλερο
Εσοδείας 2009
ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2010

Mοσχοφίλερο
Εσοδείας 2011
ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2012

Mοσχοφίλερο
Εσοδείας 2011
DECANTER 2012

Mοσχοφίλερο
Εσοδείας 2011
CHALLENGE IN. DU VIN 2012

Mοσχοφίλερο
Εσοδείας 2011
AWC VIENNA INT.WINE CHALLENGE 2012

Mοσχοφίλερο
Εσοδείας 2012
BALKANS INT. WINE COMPETITION 2013

DUM VINUM SPERUM
Εσοδείας 2005
ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2008

DUM VINUM SPERUM
Εσοδείας 2006
ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2009

DUM VINUM SPERUM
Εσοδείας 2006
CHARDONNAY DU MONDE 2009

DUM VINUM SPERUM
Εσοδείας 2007
AWC VIENNA INT.WINE CHALLENGE 2011

Άκρες ερυθρό
Εσοδείας 2007
ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2008

Άκρες ερυθρό
Εσοδείας 2012
AWC VIENNA INT.WINE CHALLENGE 2012

MERLOT
Εσοδείας 2004
ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2006

Αγιωργίτικο
Εσοδείας 2007
CHALLENGE INTERNATIONAL DU VIN 2009

Αγιωργίτικο
Εσοδείας 2007
ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2009

Αγιωργίτικο
Εσοδείας 2008
AWC VIENNA INT.WINE CHALLENGE 2011

Αγιωργίτικο
Εσοδείας 2010
BALKANS INT. WINE COMPETITION 2012

Αγιωργίτικο
Εσοδείας 2010
AWC VIENNA INT.WINE CHALLENGE 2012

Αγιωργίτικο
Εσοδείας 2010
ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2012

Grande Cuvee
Εσοδείας 2004
ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2007

Grande Cuvee
Εσοδείας 2004
CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES 2007

Grande Cuvee
Εσοδείας 2005
ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2007

Grande Cuvee
Εσοδείας 2005
MUNDUS VINI 2007

Grande Cuvee
Εσοδείας 2006
ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2008

Grande Cuvee
Εσοδείας 2007
ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2009

Grande Cuvee
Εσοδείας 2007
AWC VIENNA INT.WINE CHALLENGE 2011

Grande Cuvee
Εσοδείας 2007
MUNDUS VINI 2011

Grande Cuvee
Εσοδείας 2008
BALKANS INT. WINE COMPETITION 2012

Grande Cuvee
Εσοδείας 2008
AWC VIENNA INT.WINE CHALLENGE 2012

Grande Cuvee
Εσοδείας 2008
AWC VIENNA INT.WINE CHALLENGE 2013

Grande Cuvee
Εσοδείας 2008
BALKANS INT. WINE COMPETITION 2013

Fleva
Εσοδείας 2008
ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2011

Fleva
Εσοδείας 2010
AWC VIENNA INT.WINE CHALLENGE 2012

Fleva
Εσοδείας 2012
AWC VIENNA INT.WINE CHALLENGE 2013

Σύνορο
Εσοδείας 2006
ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2009

Σύνορο
Εσοδείας 2006
VINALIES INTERNATIONALES 2009

Σύνορο
Εσοδείας 2006
CHINA SOMMELIER WINE CHALLENGE 2011

Σύνορο
Εσοδείας 2007
BERLINER WINE TROPHY 2012

Σύνορο
Εσοδείας 2008
ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2013

Μέγας Οίνος
Εσοδείας 2005
CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES 2008

Μέγας Οίνος
Εσοδείας 2006
VINALIES INTERNATIONALES 2009

Μέγας Οίνος
Εσοδείας 2006
CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES 2009

Μέγας Οίνος
Εσοδείας 2007
ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2011

Μέγας Οίνος
Εσοδείας 2007
AWC VIENNA INT.WINE CHALLENGE 2011

Μέγας Οίνος
Εσοδείας 2007
MUNDUS VINI 2011

Μέγας Οίνος
Εσοδείας 2008
MUNDUS VINI 2011

Μέγας Οίνος
Εσοδείας 2008
ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2012

Μέγας Οίνος
Εσοδείας 2008
DECANTER 2012

Μέγας Οίνος
Εσοδείας 2008
BALKANS INT. WINE COMPETITION 2012

Άκρες Ροζέ
Εσοδείας 2008
CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES 2009

Άκρες Ροζέ
Εσοδείας 2008
VINALIES INTERNATIONALES 2009

Άκρες Ροζέ
Εσοδείας 2009
ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2010

Άκρες Ροζέ
Εσοδείας 2010
AWC VIENNA INT.WINE CHALLENGE 2011

Άκρες Ροζέ
Εσοδείας 2011
CITADELLES DU VIN 2012

Άκρες Ροζέ
Εσοδείας 2012
AWC VIENNA INT.WINE CHALLENGE 2013


Δείτε επίσης:

Μεγάλο Χρυσό
Χρυσό Μετάλλιο
Χάλκινο Μετάλλιο
Τρια Αστέρια
Δυο Αστέρια
Ένα Αστέρι
Βαθμολογία

0