Χάλκινο Μετάλλιο


Μέγας Οίνος
Εσοδείας 2017
Decanter 2021
Εσοδείας 2016
Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου Θεσσαλονίκης 2021
Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου Θεσσαλονίκης 2020
Εσοδείας 2006
Challenge International Du Vin 2009
Εσοδείας 2008
Decanter 2011

Νεμέα Αγιωργίτικο
Εσοδείας 2019
Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου Θεσσαλονίκης 2021
Εσοδείας 2018
Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου Θεσσαλονίκης 2020
Εσοδείας 2017
Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου Θεσσαλονίκης 2019
Εσοδείας 2016
TEXSOM 2019

Σύνορο
Εσοδείας 2016
Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου Θεσσαλονίκης 2021
Εσοδείας 2012
TEXSOM 2018
Εσοδείας 2007
DECANTER 2012
Εσοδείας 2005
IWSC 2008

Grande Cuvée Nemea
Εσοδείας 2018
Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου Θεσσαλονίκης 2023
Εσοδείας 2016
Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου Θεσσαλονίκης 2021
Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου Θεσσαλονίκης 2020
Εσοδείας 2005
IWSC 2008

Titanas
Εσοδείας 2015
Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου Θεσσαλονίκης 2023
Εσοδείας 2013
Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου Θεσσαλονίκης 2020

Portes Merlot
Εσοδείας 2015
Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου Θεσσαλονίκης 2018
Εσοδείας 2004
Challenge International Du Vin 2006

Fleva
Εσοδείας 2021
Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου Θεσσαλονίκης 2023
Εσοδείας 2017
Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου Θεσσαλονίκης 2019

Άκρες ερυθρό
Εσοδείας 2017
Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου Θεσσαλονίκης 2018

Άκρες Ροζέ
Εσοδείας 2022
The Drinks Business – The Global Spring Master Tasting 2023
Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου Θεσσαλονίκης 2023
Εσοδείας 2018
TEXSOM 2019
Εσοδείας 2012

Balkans Int. Wine Competition 2013
Εσοδείας 2011
Decanter 2012

Mοσχοφίλερο
Εσοδείας 2020
The Drinks Business – The Global Spring Master Tasting 2021

Εσοδείας 2017
TEXSOM 2018

Viognier
Εσοδείας 2020
Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου Θεσσαλονίκης 2021
Εσοδείας 2017
Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου Θεσσαλονίκης 2019
Εσοδείας 2016
Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου Θεσσαλονίκης 2018

Salto
Εσοδείας 2019
Decanter 2021
Εσοδείας 2018
TEXSOM International Wine Awards 2020
Εσοδείας 2016
Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου Θεσσαλονίκης 2018

Αρμύρα
Εσοδείας 2017
Chardonnay Du Monde 2019
TEXSOM 2019
Εσοδείας 2016
Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου Θεσσαλονίκης 2018
Εσοδείας 2012
Decanter 2013
Εσοδείας 2011
Balkans Int. Wine Competition 2012
Εσοδείας 2010
Decanter 2011
Εσοδείας 2007
IWSC 2008
Εσοδείας 2006
Chardonnay Du Monde 2007
Εσοδείας 2005
Challenge International Du Vin 2007

Dum Vinum Sperum
Εσοδείας 2017
TEXSOM 2019

Viognier Eclectique
Εσοδείας 2016
TEXSOM 2018
Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου Θεσσαλονίκης 2018

Άκρες Λευκό
Εσοδείας 2022
Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου Θεσσαλονίκης 2023
Εσοδείας 2007
Challenge International Du Vin 2008
Εσοδείας 2004
Challenge International Du Vin 2005


Δείτε επίσης:

Μεγάλο Χρυσό
Χρυσό Μετάλλιο
Ασημένιο Μετάλλιο
Τρια Αστέρια
Δυο Αστέρια
Ένα Αστέρι
Βαθμολογία

0