Ασημένιο Μετάλλιο


Μέγας Οίνος
Eσοδείας 2019
Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου Θεσσαλονίκης 2023
Εσοδείας 2017
AWC Vienna Int.Wine Challenge 2021
Εσοδείας 2015
AWC Vienna Int.Wine Challenge 2019
Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου Θεσσαλονίκης 2019
TEXSOM 2019
Εσοδείας 2014
TEXSOM 2018
AWC Vienna Int.Wine Challenge 2018
Εσοδείας 2008
Mundus Vini 2011
Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου Θεσσαλονίκης 2012
Decanter 2012
Balkans Int. Wine Competition 2012
Εσοδείας 2014, 2007, 2004
Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου Θεσσαλονίκης 2018
Εσοδείας 2014, 2007, 2004
Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου Θεσσαλονίκης 2018
Εσοδείας 2007
Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου Θεσσαλονίκης 2011
Mundus Vini 2011
Εσοδείας 2006
Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου Θεσσαλονίκης 2020
Vinalles Internationales 2009
Εσοδείας 2005
Concours Mondial De Bruxelles 2008

Σύνορο
Eσοδείας 2019
Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου Θεσσαλονίκης 2023
Εσοδείας 2015
TEXSOM International Wine Awards 2020
Εσοδείας 2014
Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου Θεσσαλονίκης 2019
Εσοδείας 2011
AWC Vienna Int.Wine Challenge 2016
Εσοδείας 2008
Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου Θεσσαλονίκης 2013
Εσοδείας 2007
Berliner Wine Trophy 2012
Εσοδείας 2006
Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου Θεσσαλονίκης 2009
Vinalles Internationales 2009
China Sommelier Wine Challenge 2011

Αγιωργίτικο Νεμέα
Eσοδείας 2021
Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου Θεσσαλονίκης 2023
Εσοδείας 2019 & Εσοδείας 2018
Decanter 2021
Εσοδείας 2015
TEXSOM 2018
AWC Vienna Int.Wine Challenge 2018
Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου Θεσσαλονίκης 2018
Εσοδείας 2013
AWC Vienna Int.Wine Challenge 2016
Εσοδείας 2007
Challenge International Du Vin 2009
Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου Θεσσαλονίκης 2009
Εσοδείας 2008
AWC Vienna Int.Wine Challenge 2011
Εσοδείας 2010
Balkans Int. Wine Competition 2012
AWC Vienna Int.Wine Challenge 2012
Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου Θεσσαλονίκης 2012

Fleva
Εσοδείας 2021
Syrah Du Monde
Εσοδείας 2018
Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου Θεσσαλονίκης 2020
Εσοδείας 2016
TEXSOM 2018
Εσοδείας 2012
AWC Vienna Int.Wine Challenge 2013
Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου Θεσσαλονίκης 2018
Εσοδείας 2010
AWC Vienna Int.Wine Challenge 2012
Εσοδείας 2008
Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου Θεσσαλονίκης 2011

Grande Cuvee
Εσοδείας 2018
Mundus Vini 2023
Εσοδείας 2017
AWC Vienna Int.Wine Challenge 2021
Εσοδείας 2015
TEXSOM 2019
Εσοδείας 2014
AWC Vienna Int.Wine Challenge 2019
Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου Θεσσαλονίκης 2019
Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου Θεσσαλονίκης 2018
AWC Vienna Int.Wine Challenge 2018
Εσοδείας 2013
Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου Θεσσαλονίκης 2019
AWC Vienna Int.Wine Challenge 2016
Εσοδείας 2008
Balkans Int. Wine Competition 2012
AWC Vienna Int.Wine Challenge 2012
AWC Vienna Int.Wine Challenge 2013
Balkans Int. Wine Competition 2013
Εσοδείας 2004
Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου Θεσσαλονίκης 2007
Concours Mondial De Bruxelles 2007
Εσοδείας 2007
Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου Θεσσαλονίκης 2009
AWC Vienna Int.Wine Challenge 2011
Mundus Vini 2011
Εσοδείας 2006
Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου Θεσσαλονίκης 2008
Εσοδείας 2005
Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου Θεσσαλονίκης 2007
Mundus Vini 2007

Dum Vinum Sperum
Εσοδείας 2019
Chardonnay Du Monde 2021
Εσοδείας 2017
Chardonnay Du Monde 2019

Εσοδείας 2007
AWC Vienna Int.Wine Challenge 2011
Εσοδείας 2006
Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου Θεσσαλονίκης 2009
Chardonnay Du Monde 2009
Εσοδείας 2005
Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου Θεσσαλονίκης 2008 

 Portes Merlot
Εσοδείας 2014
AWC Vienna Int.Wine Challenge 2016
Εσοδείας 2004
Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου Θεσσαλονίκης 2006

Άκρες ερυθρό
Εσοδείας 2012
AWC Vienna Int.Wine Challenge 2012
Εσοδείας 2007
Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου Θεσσαλονίκης 2008

Άκρες ροζέ
Εσοδείας 2021
Global Rosé Masters 2022
International Rosé Championship 2022
International Rosé Championship 2021
Εσοδείας 2020

The Drinks Business – The Global Masters Spring Tasting 2021
Εσοδείας 2019
Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου Θεσσαλονίκης 2020
Εσοδείας 2017
Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου Θεσσαλονίκης 2018
Εσοδείας 2010
AWC Vienna Int.Wine Challenge 2011
Εσοδείας 2011
Citadelles Du Vin 2012
Εσοδείας 2012
AWC Vienna Int.Wine Challenge 2013
Εσοδείας 2009
Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου Θεσσαλονίκης 2010
Εσοδείας 2008
Concours Mondial De Bruxelles 2009
Vinalles Internationales 2009

Peplo
Εσοδείας 2022
The Drinks Business – The Global Spring Master Tasting 2023
Vinalies Internationales 2023
Εσοδείας 2021
Global Rosé Masters 2022
International Rosé Championship 2022
International Rosé Championship 2021
Εσοδείας 2020
Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου Θεσσαλονίκης 2021
International Rose Championship
Εσοδείας 2018
AWC Vienna Int.Wine Challenge 2019
Εσοδείας 2017
TEXSOM 2019
AWC Vienna Int.Wine Challenge 2018

Αρμύρα
Εσοδείας 2021
AWC Vienna Int.Wine Challenge 2022
Εσοδείας 2020
Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου Θεσσαλονίκης 2021
Εσοδείας 2018
Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου Θεσσαλονίκης 2020
Εσοδείας 2015
AWC Vienna Int.Wine Challenge 2016
Εσοδείας 2010
Chardonnay Du Monde 2012
Εσοδείας 2009
Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου Θεσσαλονίκης 2011

 

Portes Μοσχοφίλερο
Eσοδείας 2022
Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου Θεσσαλονίκης 2023
Mundus Vini 2023
Εσοδείας 2021
AWC Vienna Int.Wine Challenge 2022
Εσοδείας 2020
Decanter 2021
AWC Vienna Int.Wine Challenge 2021
Εσοδείας 2019
Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου Θεσσαλονίκης 2020
AWC Vienna Int.Wine Challenge 2019
Εσοδείας 2018
Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου Θεσσαλονίκης 2019
TEXSOM 2019
Εσοδείας 2012
Balkans Int. Wine Competition 2013
Εσοδείας 2011
Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου Θεσσαλονίκης 2012
DECANTER 2012
Challenge International Du Vin 2012
AWC Vienna Int.Wine Challenge 2012
Εσοδείας 2009
Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου Θεσσαλονίκης 2010
Εσοδείας 2008
Challenge International Du Vin 2009
Εσοδείας 2007
Concours Mondial De Bruxelles 2008
Εσοδείας 2005
Concours Mondial De Bruxelles 2006
Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου Θεσσαλονίκης 2006

Viognier Eclectique
Eσοδείας 2021
Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου Θεσσαλονίκης 2023
Εσοδείας 2017
Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου Θεσσαλονίκης 2019
TEXSOM 2019

Viognier
Εσοδείας 2017
TEXSOM 2019
Εσοδείας 2010
Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου Θεσσαλονίκης 2012
Εσοδείας 2008
Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου Θεσσαλονίκης 2010
Εσοδείας 2006
Mundus Vini 2007

Salto
Εσοδείας 2017
AWC Vienna Int.Wine Challenge 2018
Εσοδείας 2016
TEXSOM 2018
Εσοδείας 2012
AWC Vienna Int.Wine Challenge 2013
Εσοδείας 2018
Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου Θεσσαλονίκης 2020

Άκρες Λευκό
Εσοδείας 2017
AWC Vienna Int.Wine Challenge 2018
Εσοδείας 2007
IWSC (Best in class) 2008
Εσοδείας 2006
Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου Θεσσαλονίκης 2007


Δείτε επίσης:

Μεγάλο Χρυσό
Χρυσό Μετάλλιο
Χάλκινο Μετάλλιο
Τρια Αστέρια
Δυο Αστέρια
Ένα Αστέρι
Βαθμολογία

0